Vilka är vi?

Trigono AB

Trigono jobbar som ett tight team som ser till att leverera resultat fortast möjligt. Företaget arbetar mångfacetterat med både traditionell distribution, direktförsäljning, och marknadsföring.

1984 startas en datoravdelning på förlaget Studentlitteratur som får namnet Studentlitteratur Software. 1985 ger sig Studentlitteratur på allvar in på datormarknaden. Då kommer genombrottet för Apple Macintosh, den första datorn som kan användas även av den som saknar kunskaper i programmering. Studentlitteratur Software säljer hårdvaran till skolor och universitet och är dessutom generalagent för mjukvaran i Sverige. Studentlitteratur Software har som mest hela 25 procent av den svenska marknaden för Apples datorer.2005 tar Studentlitteratur sista steget på vägen mot en renodlad förlagsverksamhet. Studentlitteratur Software byter namn till Trigono AB och avyttras till Studentlitteraturs moderbolag Bratt International.
2017 efter 12 år inom Bratt International blir Trigono uppköpt av CaseKing Group, till stor del genom vår andra hälft av företaget som syftar åt hårdvarudistribution. CaseKing Group är nuvarande ägare.

12

Anställda

170 +

Omsättning

39

År i branschen

2864

Antal koppar kaffe intagna i år