Claris Studio: Effektivisera datainsamling och bearbetning för bättre arbetsflöden.

Emil Tomsson

I dagens företagsmiljö finns ett ökande behov av dataautomatisering och effektivisering av arbetsflöden. Manuella datainsamlingsprocesser är inte bara tidskrävande, utan de lämnar också utrymme för mänskliga fel, vilket kan bli dyrt. Claris Studio, en plattform för utveckling med hjälp av low-code, är en idealisk lösning för företag som vill förbättra sina arbetsflöden för datainsamling och bearbetning. I den här artikeln kommer vi att utforska hur Claris Studio kan användas för att samla in data från webbformulär, hur den datan kan användas i olika layouter och hur datan kan bearbetas med mer avancerad automation i Pro-klienten.

Att samla in data från webbformulär.

En av huvudanvändningarna av Claris Studio är att samla in data från webbformulär. Plattformen gör det enkelt att skapa anpassade formulär som samlar in data från användare på ett strukturerat sätt. Formulären kan utformas med olika inmatningsfält, inklusive textfält, knappar, kryssrutor och dropdown-menyer, bland annat.

När webbformuläret är utformat kan det publiceras på webben och användare kan börja fylla i fälten. Datan som samlas in från formuläret sparas automatiskt i en databas, vilket eliminerar behovet av manuell datainsamling. Plattformen stöder också integrationer med tredjepartstjänster, vilket gör att data kan importeras eller exporteras enkelt.

Att använda data i olika layouter.

Efter att data har samlats in i plattformen kan det användas i olika layouter. Claris Studio tillåter skapandet av interaktiva rapporter, instrumentpaneler och diagram som kan anpassas för att visa den insamlade datan på ett visuellt och meningsfullt sätt. Användare kan också skapa anpassade layouter som visar data på ett specifikt sätt, som en tabell eller en listvy.

Plattformen har också inbyggt stöd för automation, vilket gör att användare kan skapa regler som automatiskt genererar rapporter eller triggar åtgärder baserat på specifika datapunkter. Denna funktionalitet effektiviserar arbetsflöden genom att eliminera behovet av manuell datahantering och möjliggör snabbare beslutsfattande.

Att bearbeta data med avancerad automation i Pro-klienten.

För företag med mer komplexa behov för bearbetning av data erbjuder Claris plattformen också en Pro-klient. Pro-klienten ger avancerade automationsfunktioner som gör det möjligt att skapa komplexa arbetsflöden som integrerar med externa system och tjänster.

Slutsats

Claris Studio är en utmärkt low-code plattform som kan hjälpa företag att förbättra sina arbetsflöden för datainsamling och bearbetning. Med förmågan att fånga data från webbformulär, visa den i olika layouter och bearbeta den med avancerad automation i Pro-klienten, effektiviserar Claris Studio arbetsflöden, sparar tid och minskar risken för fel. Om du vill förbättra dina arbetsflöden för datainsamling och bearbetning är Claris Studio definitivt verktyget att titta på.